Proiect

1. Obiective
Obiectivul major al proiectului îl constituie creşterea capacităţii de CD a mediului universitar şi stimularea cooperării dintre instituţiile de CDI universitare şi întreprinderi şi creşterea accesului întreprinderilor la CDI din mediul universitar prin crearea unui Laborator de cercetare modernizat la standarde europene în domeniul studiului electromagnetic al materialelor inovative la frecvențe din spectrul microundelor, precum și actualizarea nivelului de dotare materială a Laboratorului de Microunde din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației din Iași (Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”).

Acest proiect constitutie mijlocul perfect pentru realizarea unei infrastructuri de cercetare unică în România în domeniul studiului electromagnetic al materialelor inovative, atât la nivel doctoral și postdoctoral, cât și din punct de vedere al activității didactice (activități experimentale de laborator), structură care să permită pe de o parte studierea posibilității de implementare fizică (prin activități de cercetare fundamentală și aplicativă) și studierea comportamentului electromagnetic (prin activități de cercetare aplicată) pentru noi tipuri de materiale inovative pentru microunde de tipul nano-metamaterialelor, metasuprafețelor sau a structurilor cvasi-periodice, iar pe de altă parte să pună la dispoziția marilor parteneri din industria telecomunicațiilor de înaltă frecvență o platformă ultramodernă de realizare a diverselor măsurători necesare în cercetarea aplicată pe care acestea o întreprind în mod continuu.

2. Echipa manageriala a proiectului
In spatele succesului acestui proiect se afla o echipa formata din:

Dr. ing. Nicolae Lucanu, sef lucrari la ETTI/UTI, Director proiect
I-Bogdan

Dr. ing. Ion Bogdan, profesor la ETTI/UTI, Coordonator activitati cercetare

Dr. ing. Irinel Valentin Pletea, conferentiar la ETTI/UTI, Coordonator activitati achizitii
Poza_AndrieseiDr. ing. Cristian Andriesei, Coordonator activitati dezvoltare
Oana Moraru, asistent responsabil proiect