Cercetare

Proiectul vizează dezvoltarea infrastructurii de cercetare a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, respectiv Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, pe direcția microundelor prin implementarea de noi infrastructuri și modernizarea celei existente.

Proiectul implică:

– implementarea (crearea) unei săli anecoice destinată măsurătorilor electromagnetice (materiale, antene), funcțională în domeniul de frecvență 80 MHz – 40 GHz;

– modernizarea laboratorului de microunde a ETTI/TUIASI prin echiparea acestuia cu mobilier nou (bancuri de experimente) și echipamente noi (80 de kituri de microunde pentru măsurători de microunde – antene, circuite de microunde, rețele de senzori, studiul comunicațiilor satelitare, etc).

Proiectul contribuie la consolidarea cercetării microundelor în regiunea de Nord-Est, prin crearea unei infrastructuri de cercetare unică în România în domeniul studiului electromagnetic al materialelor inovative, la nivel Academic (o altă a doua sală anecoică similară în România a fost dată în folosință de ANCOM în 2015, la Prejmer – Brașov). Crearea unei săli anecoice destinată cercetării dispozitivelor de microunde împreună cu dezvoltarea unui laborator didactic performant care să ofere o instruire superioară a studenților vor avea darul de-a crea un veritabil pol în domeniul microundelor, punând Iași-ul pe harta mondială a cercetării materialelor inovative din domeniul microundelor.