Modelăm viitorul.

LabELMAG este o organizație ancorată în practică, pentru studiul, experimentarea ideilor inovatoare și pentru dezvoltarea de noi soluții care implică studiul electromagnetic al materialelor și sistemelor electronice noi.

Laboratorul pentru Studiul Electromagnetic al Materialelor Inovative a fost fondat în anul 2015 și dispune de singura cameră anecoică din România care funcționează până la 40 GHz, cu regim „deschis” și singurul „magazin de eșantioane” la nivel de prototipuri din regiune care permite controlul proceselor în toate fazele.

Laboratorul pentru Studiul Electromagnetic al Materialelor Inovative a fost implementat în cadrul Programului Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice”, cofinanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională, Axa Prioritară 2 Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovare, Operațiunea O.2.2.1 – Dezvoltarea Infrastructurii Existente de Cercetare și Crearea de Noi Infrastructuri, ID 1911, cod SMIS – CNSR 48882, Contract de Finanțare nr. 653/07.08.2014, valoare 1,35 M €. Infrastructura de cercetare face parte din Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației din cadrul Universității Tehnice Gheorghe Asachi din Iași.

Viziunea Noastră

LabELMAG este un ecosistem deschis de inovare, bazat pe o abordare sistematică de co-creare care implică utilizatorii, integrând procesele de cercetare și inovare în viața de zi cu zi a comunității.

Misiunea Noastră

LabELMAG este o organizație ancorată în practică, care facilitează și promovează inovarea deschisă și colaborativă, oferind un mediu real – o arenă – pentru studiul și experimentarea ideilor inovatoare și pentru dezvoltarea de noi soluții care implică studiul electromagnetic al materialelor și sistemelor electronice inovative.

Valorile Noastre

O etică a muncii puternică este evidentă prin valori importante, cum ar fi: profesionalism, competență, fiabilitate, dorință de a colabora.

Tur Virtual

Galerie